มุ่งมั่นสู่ความเป็น
"บริษัทชั้นนำระดับ
โลก ที่ได้รับความ
เชื่อมั่นจากผู้มีส่วน
ได้เสีย ทุกคน"
             อ่านต่อ

บริษัท อาเรสตี้ แม่พิมพ์ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัด พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนถึงเป็นบริษัทชั้นนำของเทคโนโลยี

                                                                                                                 อ่านต่อ
Copyright © 2011 Thai Ahresty Die Co., Ltd. All Rights Reserved. Design by Webdesignthai
Tad Co.th Stats