รายละเอียดบริษัท

     ชื่อบริษัท

อาเรสตี้ แม่พิมพ์ไทย จำกัด  (Thai Ahresty Die Co., Ltd.)

     ที่อยู่

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

เลขที่ 133 หมู่ 1 ตำบลบ้านหว้า

อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

หมายเลขโทรศัพท์ : +(66)35-350-993~4

หมายเลขโทรสาร :  +(66)35-350-995

     วันที่ก่อตั้ง

11 กุมภาพันธ์ 2540

     เงินทุนจดทะเบียน 

145,000,000 บาท

     เป้าหมายกำลังการผลิต

5 Die/Month

     ผู้ถือหุ้น

AHRESTY DIE MOLD HAMAMATSU CORPORATION 99.99 %

     เนื้อที่ดิน

16,940 ตารางเมตร

     เนื้อที่สิ่งก่อสร้าง

3,143 ตารางเมตร
     จำนวนพนักงาน

ทั้งหมด 59 คน

คนไทย 56 คน

คนญี่ปุ่น 3 คน

ปรับปรุงล่าสุด (มกราคม 2558)

     ประวัติบริษัท

ตุลาคม, 2540

ธันวาคม, 2545

มีนาคม, 2544

ธันวาคม, 2549

เริ่มการผลิต (โรงงาน 1)

โรงงาน 2 สร้างเสร็จ

ได้รับการรับรอง ISO9001

โรงงาน 3 สร้างเสร็จ

 

บริษัท อาเรสตี้ แม่พิมพ์ในเครือ

 

 

 

 
บริษัท อาเรสตี้ แม่พิมพ์ไทย จำกัด

 

บริษัท อาเรสตี้ แม่พิมพ์ไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัด พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนถึงเป็นบริษัทชั้นนำของเทคโนโลยี บริษัทเรามีระบบและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก  ส่งมอบให้ตรงเวลา  ในราคาที่ยุติธรรม ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับบริษัทของเรามีทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น ญี่ปุ่น, อินเดีย, อินโดนีเซีย, เวียตนาม บริษัทมีความมุ่งมั่นเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
.....เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในบริการและคุณภาพที่เป็นเลิศ

 
Copyright © 2011 Thai Ahresty Die Co., Ltd. All Rights Reserved. Design by Webdesignthai