วิสัยทัศน์ 10 ปี

 

          "ความเชื่อมั่น" ที่มีมาจากผู้เกี่ยวข้องกับบริษัททุกคนนั้นย่อมนำพาไปสู่อนาคตของอาเรสตี้และพวกเราทุกคน

          มุ่งมั่นสู่ความเป็น "บริษัทชั้นนำระดับโลก ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกคน"

          ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน (Stake-holder) หมายถึง บุคคล 5 กลุ่มผู้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท คือ ลูกค้า, ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน, พนักงานบริษัท , คู่ค้า, สังคม

          สิงที่เรามุ่งมั่นให้ได้มาภายใน 10 ปีจากนี้ไป คือการเป็น "บริษัทชั้นนำระดับโลกที่ได้มาจากความเชื่อมั่น" จากทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับบริษัท วิสัยทัศน์ 10 ปีนั้น เสมือนสะท้อนภาพของตัวเราที่ควรเป็นขณะมุ่งปฏิบัติให้บรรลุ จุดมุ่งหมายนั้นขึ้นมาเป็นจริง ถ้าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจจุดมุ่งหมายอย่างถ่องแท้ และใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ พร้อมกับ การมีแนวทางและคาดหมายสถานการณ์อย่างถูกต้อง ก็จะบังเกิดผลเกินกว่าที่เคยได้มีมา นั้นย่อมบังเกิดให้ชีวิต ความเป็นอยู่ ของพวกเราแต่ละคน ทุกคนมีความสุขสมบูรณ์ เราจงมาร่วมแรงร่วมใจกันเป็นทีม ช่วยกันทำความฝันให้เป็นจริงขึ้นมากันเถิด

 

ภาพรวมของวิสัยทัศน์ 10 ปี

 

 

Copyright © 2011 Thai Ahresty Die Co., Ltd. All Rights Reserved. Design by Webdesignthai